Wyrzynarka jako jeden ze metod krojenia tafli

Za kluczowe narzędzie do rozcinania płyt dnianopochodnych uznaje się laubzegę. Lecz wyrzynarką nie bodaj prawdopodobnie można wykorzystywać do obcinania tafli z drewna, lecz także z gumowatego żelaza i surowca. Z pomocą wyrzynarki można wycinać zwykłe prążki rozkrojenia, a także linię przecięcia o niesystematycznym kształcie na dowód w formie załamań czy także wężyków. Z pomocą nadmienionego sprzętu przypuszczalnie można wyciąć również w kształcie elipsy, prostokątne jak też nieregularne szpary.

Z pewnością można rzec, że laubzega jest niedocenionym aparatem nie tylko do cięcia sklejek, lecz przede wszystkim jest niezbędnym aparatem w każdym zakładzie majsterkowicza. Istnieje paręnaście reguł w trakcie obcinania płyt za pomocą wyrzynarki. Pierwszoplanowa zasada tyczy się prawidłowego umieszczenia wyrzynarki. W związku z tym, w trakcie wycinania płoza wyrzynarki winna być przyciśnięta do krojonej płyty. Ważne jest, aby w trakcie cięcia sklejki, laubzega nie wpadła w jakiekolwiek szarpania, ponieważ przypuszczalnie może to spowodowywać przepołowienie ostrza. Jeśli będziemy chcieli ciąć tafle względnie stwardniałe, wówczas powinno się ustawić na laubzedze najsłabszy tor, jedynie z niedużą prędkością przesuwu brzeszczotu prawdopodobnie można wykroić wymarzony zarys.

Natomiast im nasz materiał jest sprężystszy, tym nurt musi być szybszy, Kierując laubzegę, nie powinno się popędzać lepiej starać się stopniowo ciąć sklejkę w tej samej wartkości. Przy specjalistycznym wycinaniu sklejek z drewna radzi się używać cyrkiel.